חיפוש
Close this search box.

אחריות תאגידית (CSR)

כחברה המובילה בתעשייתה ובמשק, קוואדרה רואה חשיבות יתרה בקידום תהליכים בתחום האחריות התאגידית, וחותרת לקחת בחשבון במסגרת קבלת ההחלטות בקבוצה אינטרסים של מחזיקי העניין של החברה, בהם עובדים, ספקים, לקוחות וקהילה, כל זאת תוך הטמעת שיקולים והיבטים חברתיים, ערכיים וסביבתיים במסגרת ההתנהלות העסקית השוטפת. קוואדרה פועלת בכלל ההיבטים של אחריות תאגידית, החל בגיוון והכלה, עובר דרך הקוד האתי, יחס לספקים ולקוחות וההתייחסות להתנדבות עובדים ותרומה לקהילה ועד לאיכות הסביבה וצמצום טביעת הרגל האקולוגית.

קוד אתי

הקוד האתי של קבוצת קוואדרה משקף את חזון הקבוצה, ערכיה והעקרונות עליהם היא מתבססת, זאת תוך שיקוף התרבות הארגונית, העקרונות והסטנדרטיים האתיים המיושמים בכלל תחומי פעילות הקבוצה ובמסגרת מערכת יחסי הגומלין בין הקבוצה לבין כלל המחזיקים בעניינה. מטרת הקוד היא הגדרת כללי הפעולה ונורמות ההתנהגות הראויות, כמצופה מעובדי הקבוצה, החל מההנהלה והדירקטוריון ועד אחרון העובדים. מטרת הקוד היא חיזוק החברה כמובילה בתחום ניהול הנדל”ן בישראל, תוך דגש על חתירה למצוינות, מובילות וקהילתיות. 

קיימות (sustainability)

קבוצת קוואדרה דואגת לשמירה על איכות הסביבה ופועלים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית ושימוש במשאבים מתכלים. במקביל, פועלת החברה להטמעת תפיסות ושיקולים סביבתיים ובריאים במסגרת תהליכי קבלת החלטות, תוך חיזוק המודעות לנושא איכות הסביבה וקיימות בתהליכי קבלת ההחלטות של מנהלי ועובדי החברה.

בשנת 2022, הצטרפה קבוצת קוואדרה ליוזמת המשרד להגנת הסביבה לדיווח וולונטרי של פליטות גזי חממה. אימוץ היוזמה הוא חלק אינהרנטי במאמצי החברה המתמידים ליצירת מודעות סביבתית ובריאה. הדיווח הינו רב-שנתי ומחזור הדיווח מתרחש אחת לשנה.